Sayın Valimiz Sağlık Çocuk Dergisini Tanıttı

             Bakanlığımız “Stratejik Planı (2013-2017)”Stratejik Amaç 1’de ; “Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek ve Hedef 1.3’te “Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu arttırmak için sağlık okuryazarlığı geliştirmek” hedeflenmiştir.Belirtilen hedefler doğrultusunda Bakanlığımızca halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi ile teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı bilgilendirici ve eğitici materyaller hazırlanmaktadır.

 

             Bu bağlamda sağlıklı bir gelecek için çocukların elde ettikleri öğrenim deneyimleri büyük bir öneme sahiptir. 7-10 yaş çocuklarda sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek için bilgi, hikaye, bilmece, bulmaca, test ve görsellerin yer aldığı “Sağlık Çocuk” adlı dergi basılmış ve çocuklarımızda sağlık okur yazarlığı geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 

            Bu kapsamda Sayın Valimiz Zülkif DAĞLI'nın katılımıyla  Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğünce Sağlık Çocuk Dergisinin daha çok çocuğumuza ulaşması için Düzce  Uzunmustafa ilkokulundaki çocuklara Sağlık Çocuk dergisi tanıtılarak  dağıtımı yapılmıştır.

 

 

           

 

Sağlık Uygulamaları