Haydi Sende Bize Katıl

 Bakanlığımız “Stratejik Planı (2013-2017)”Stratejik Amaç 1’de ; “Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek ve Hedef 1.3’te “Bireylerin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu arttırmak için sağlık okuryazarlığı geliştirmek” hedeflenmiştir.Belirtilen hedefler doğrultusunda Bakanlığımızca halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi ile teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı bilgilendirici ve eğitici materyaller hazırlanmaktadır.

 

 Bu bağlamda sağlıklı bir gelecek için çocukların elde ettikleri öğrenim deneyimleri büyük bir öneme sahiptir. 7-10 yaş çocuklarda sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek için bilgi, hikaye, bilmece, bulmaca, test ve görsellerin yer aldığı “Sağlık Çocuk” adlı dergi basılmış ve çocuklarımızda sağlık okur yazarlığı geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 

            İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa ÖZYÖRÜK konuyla ilgili olarak Sağlık Çocuk Dergimizin çocuklarımız eğitimlerine ve gelişimlerine katkı sağlayacağını 7-10 yaş arasındaki çocuklarımızın www.saglikcocuk.saglik.gov.tr adresinden 30 Haziran 2017 tarihine kadar üye olmaları halinde aylık olarak derginin adreslerine gönderileceği, belirterek, unutulmamalıdır ki sağlıklı bir toplum olmanın yolu sağlıklı yaşam bilincine sahip bireylerin yetişmesi ve bildiklerini başkalarıyla paylaşmasından geçtiğini, çocuklarımızın sağlıkla dolu, neşeli ve güzel günler geçirmelerini diliyorum.

 

Bu kapsamda Sağlık Çocuk Dergisinin daha çok çocuğumuza ulaşması için Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü olarak ilimizde bulunan okullar ziyaretler edilmiş ve çocuklarımıza “ Sağlık Çocuk” dergisinin tanıtımı yapılmıştır.

 

 

 

 

Sağlık Uygulamaları