27 NİSAN 2017 TARİHLİ TERCİH ALIMI

(TEK OTURUM)

 

            İlimiz; 

·         Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 81-01-063 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 81-01-064 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Merkez 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 81-01-065 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Merkez 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 81-01-066 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Gölyaka Aile Sağlığı Merkezi 81-05-006 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

 

27 Nisan 2017 tarihinde saat 17:30’da Düzce Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda aile hekimi yerleştirmesi yapılacaktır.

 Yerleştirme işlemi 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nin Dördüncü Bölüm 15.madde 4.fıkrasında yer alan "Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır."   hükümlerine göre tek oturumda gerçekleştirilecektir. 

 

 TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 

·         Yerleştirme işlemi  27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 17:30'da Düzce Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

·         Başvurular 18/04/2017-26/04/2017 tarihleri arasında şahsen Müdürlüğümüz Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri şubesine ekteki başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

·         Personel Bilgi Sisteminden (PBS) alınacak güncel hizmet puanını gösteren çıktının başvuru formuna ilave edilmesi gerekmektedir. Hizmet puanına itirazı olan hekimlerin son başvuru tarihine kadar hizmet puanları güncellenmediği takdirde tercih sıralamasında mevcut hizmet puanları kullanılacaktır.

·         Başvuru işlemlerinde yanlış beyan ve eksik evrak olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

·         Başvuruda bulunacak hekimlerin yerleştirme işleminin yapılacağı tarih ve saatte bizzat salonda bulunmaları gerekmektedir. Salona yerleştirme işlemine başvuruda bulunan hekimler dışında kimse alınmayacaktır.

·         Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları kadrolarında çalışan aile hekimliği uzmanı hekimlerin aile hekimliğine geçişlerine muvafakat verilmiş olup bu hekimlerin aile hekimliğine başvurularında ayrıca muvafakat verilmesi aranmayacaktır. Tıp fakültesinden mezuniyeti üzerinden en az 25 yıl geçmiş diğer uzman hekimlere muvafakat verilip verilmeyeceğini kadrosunun bulunduğu kurumun teklifi üzerine ilgisine göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Başkanlığı veya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce karar verilecektir. Bunların dışındaki uzman hekimlere ise muvafakat verilmemiştir.

·         3359 sayılı kanun kapsamında devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (Aile Hekimi Uzmanları dahil) sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içersinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadrosunun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimi pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.

·         Aile Hekimi olmak isteyen pratisyen hekimler için ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine personelin kadrosunun bulunduğu kuruma göre İl Sağlık Müdürlüğü veya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince karar verilecektir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dahil) ve aile hekimi olmak isteyen bütün pratisyen hekimlere muvafakat verilmiştir.

·         Yerleştirme işlemi, 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nin Dördüncü Bölüm 15.madde  (4.)  fıkrasında yer alan "Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır." hükmüne uygun olarak yapılacaktır. Bu doğrultuda müracaatta bulunacak aile hekimleri ve diğer hekimlerin bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

·         Aile hekimi yerleştirmesine ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler başvuruda bulunabileceklerdir. 

·         Görev yapmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl (son başvuru tarihi itibari ile) çalışmamış olanların başvuruları geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, yıllık izin, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacaktır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmayacaktır.

·         Başvurunun geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmaması gereken hallerde başvuruları sehven kabul edilen hekimler, yerleştirme işlemine alınmış olsalar dahi yerleştirmeleri durumun tespitini takiben iptal edilecektir. 

·         Aile Hekimi olarak görev yapmakta iken birim değiştiren hekimler için göreve başlama tarihi 01 Mayıs 2017, kadrosu Halk Sağlığı Kurumu dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği, v.b.) olan hekimlerin birimlere yerleşmesi durumunda göreve başlama tarihleri ise 15 Mayıs 2017 olacaktır. 

·         Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası bulunmayan hekimler de tercih alımına başvuruda bulunabilecektir.

·         Bakanlığımızın 05.11.2012 tarih ve 929 sayılı yazısı gereği, “Bir sertifikaya sahip olması nedeni ile özellikli birimlerde görev yapan (Dializ, Yoğun bakım hemşireliği sertifikası v.b.) ve aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel için ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine personelin kadrosunun bulunduğu kuruma göre İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliğince karar verilecektir” denilmektedir.  

·         İlan metninde bahsi geçen muvafakat alması gereken olan hekimler ve diğer kamu kurumlarından müracaatta bulunacak hekimlerin kurumlarından alacakları muvafakatnamelerini başvuru evrakları ile beraber 27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 15:00'a kadar Müdürlüğümüz Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

·         Aile hekimi yerleştirme ilanı Sağlık Bakanlığı web sitesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün İnternet sayfasından ilan edildiği tarih itibarıyla tebliğ yerine geçerlidir. 14/04/2017

 

 

Başvuru Formu İçin BURAYA tıklayınız.

 

 

İl / İlçe

ASM Bölgesi

AH Birim Kodu

Toplam Nüfus

Mobil Nüfusu

İlçeye Uzaklık (km)

İl’e uzaklık (km)

 

Açıklama

Düzce/Merkez

8 Nolu ASM

81-01-063

0

0

0

0

Yeni açılan birim, bina mevcut değil

Düzce/Merkez

8 Nolu ASM

81-01-064

0

0

0

0

Yeni açılan birim, bina mevcut değil

Düzce/Merkez

9 Nolu ASM

81-01-065

0

0

0

0

Yeni açılan birim, bina mevcut değil

Düzce/Merkez

9 Nolu ASM

81-01-066

0

0

0

0

Yeni açılan birim, bina mevcut değil

Düzce/Gölyaka

Gölyaka ASM

81-05-006

0

0

0

0

Yeni açılan sıfır birim

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Dr. Numan ÇABUK

                                                                                                                                                                                                                                  Halk Sağlığı Müdür V.

Sağlık Uygulamaları