Otizmin Farkındayız Onların Yanındayız

Otizm, üç yaşından önce başlayan, sosyal etkileşim ve iletişimde önemli ölçüde bozulma ve anormal gelişim, ilgi ve etkinliklerin belirgin sınırlılığı gibi özelliklerle kendini gösteren gelişimsel bir sendrom olarak tanımlanmaktadır. Otizm erken fark edilmesi ve bireyselleştirilmiş eğitim programları ile sosyal yönlerinin gelişmesini sağlayan, akademik beceri kazandıran,  güçlüklerle baş etme kapasiteleri arttıran eğitim günümüzde en geçerli tedavi metodudur.  Bu kapsamda ilimizde Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan 179 sağlık çalışanına otizmi fark etmek ve doğru yönlendirme konularında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü kapsamında İlimizde yer alan eğitim kurumunu desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Halk Sağlığı Müdürlüğümüz tarafından Otistik Çocuk Eğitim Merkezi okul çalışanları ve velilerine yönelik sağlık taramaları ve vücut yağ ölçüm analizi gerçekleştirilmiştir. Etkinlik ile otizmli bireylerin ailelerine sosyal ve kurumsal destek vermek, sağlık durumları ve sağlıklı yaşam hakkında farkındalık kazandırmak ve farklı bir gün yaşamaları amaçlanmıştır. 

Sağlık Uygulamaları