1-7 NİSAN KANSER HAFTASI 2017

 
            Ülkemizde son istatistiklere göre  toplamda yaklaşık 174 bin yeni kanser vakası gelişmektedir. Bu vakaların çok büyük bir kısmını akciğer, meme, kolorektal (kalın bağırsak) ve serviks (rahim ağzı) kanserleri gibi önlenebilir kanserler oluşturmaktadır. Erkeklerde en sık görülen kanser akciğer kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser ise meme kanseri iken hem erkek hem de kadınlarda kolorektal kanserler üçüncü sırada gelmektedir.  

            Her yaşta görülebilen, sıklığı giderek artan  ve tedavisi hem tıbbi hem de maddi açıdan meşakkatli olan kanser, aslında önlenebilir ve korunulabilir bir hastalıktır.
            Kanserin insan sağlığı ve yaşam kalitesi açısından önemi ve tedavi maliyeti düşünüldüğünde, kanserin önlenmesi amacıyla yapılan erken tanı ve tarama faaliyetleri ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla,ilimizde Çay Mahallesi 640. Sokak no:5’de hizmet  veren KETEM ile il merkezi ve ilçelerimizdeki Toplum Sağlığı Merkezleri’nde, sağlık personelleri, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından tarama faaliyetleri yürütülmektedir.
 
          Ulusal Tarama Programları İle Ücretsiz Olarak Taraması Yapılan Kanserler   
·        40-69 yaş grubundaki kadınlar için  meme kanseri taraması,
 (Klinik  muayene ve mamografi ile KETEM'de) 
 
·        30-65 yaş grubundaki kadınlar için serviks (rahim ağzı) kanseri taraması,
 (HPV-DNA pap smear testi  ile KETEM, TSM ve  ASM'lerde)
 
·        50-70 yaş kadın ve erkekler için kolorektal (kalın bağırsak) kanser taramasıdır.

(Gaitada gizli kan testi ile KETEM, TSM ve ASM'lerde)

 

             Ayrıca İlimizde kanser ile mücadele konusunda halkı bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır. 

          Hem birey hem toplum açısından bakıldığında son derece önemli bir sorun olan kanser konusunda yapılabilecekler hakkında farkındalık oluşturmak ve özellikle kanserden korunma ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla "1-7 Nisan tarihleri Kanser Haftası "olarak kabul edilmiştir. Müdürlüğümüzce de 1-7 Nisan tarihleri arasında ve yıl boyunca "Kanser ve Kanser Taramaları" konusunda farkındalık ve tarama faaliyetlerimiz devam edecektir.
 
Erken teşhis hayat kurtarır.Siz de geç olmadan taramanızı yaptırın kansersiz yaşayın.
 
                                                                                                           Dr. Mustafa ÖZYÖRÜK
                                                                                                             Halk Sağlığı Müdürü


 

 

 

 

Sağlık Uygulamaları