26 OCAK 2017 TARİHLİ TERCİH ALIMI

(TEK OTURUM)

            İlimiz; 

·         Merkez 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 81-01-010 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Merkez 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 81-01-029 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Merkez 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 81-01-056 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Merkez 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 81-01-062 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 81-01-063 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Merkez 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 81-01-064 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Merkez 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 81-01-065 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Merkez 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 81-01-066 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Merkez Çınarlı Aile Sağlığı Merkezi 81-01-038 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Akçakoca Ayşe Hanım Aile Sağlığı Merkezi 81-02-008 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Akçakoca Ayşe Hanım Aile Sağlığı Merkezi 81-02-010 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Gölyaka Hacıyakup Aile Sağlığı Merkezi 81-05-006 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

·         Gümüşova Aile Sağlığı Merkezi 81-06-001 Nolu Aile Hekimliği birimi,

·         Yığılca Aile Sağlığı Merkezi 81-08-005 Nolu Aile Hekimliği Birimi,

 

26 Ocak 2017 tarihinde saat 17:30’da Düzce Valiliği Konferans Salonunda aile hekimi yerleştirmesi yapılacaktır.

 Yerleştirme işlemi 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nin Dördüncü Bölüm 15.madde 4.fıkrasında yer alan "Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır."   hükümlerine göre tek oturumda gerçekleştirilecektir.

 

TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 

·         Yerleştirme işlemi  26 Ocak 2017 Perşembe günü saat 17:30'da Düzce Valiliği Konferans Salonunda Toplantı Salonunda yapılacaktır.

·         Başvurular 17/01/2017-24/01/2017 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında şahsen Müdürlüğümüz Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri şubesine ekteki başvuru formu doldurularak yapılacaktır.

·         Personel Bilgi Sisteminden (PBS) alınacak güncel hizmet puanını gösteren çıktının başvuru formuna ilave edilmesi gerekmektedir. Hizmet puanına itirazı olan hekimlerin son başvuru tarihine kadar hizmet puanları güncellenmediği takdirde tercih sıralamasında mevcut hizmet puanları kullanılacaktır.

·         Başvuru işlemlerinde yanlış beyan ve eksik evrak olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

·         Başvuruda bulunacak hekimlerin yerleştirme işleminin yapılacağı tarih ve saatte bizzat salonda bulunmaları gerekmektedir. Salona yerleştirme işlemine başvuruda bulunan hekimler dışında kimse alınmayacaktır.

·         Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları kadrolarında çalışan aile hekimliği uzmanı hekimlerin aile hekimliğine geçişlerine muvafakat verilmiş olup bu hekimlerin aile hekimliğine başvurularında ayrıca muvafakat verilmesi aranmayacaktır. Tıp fakültesinden mezuniyeti üzerinden en az 25 yıl geçmiş diğer uzman hekimlere muvafakat verilip verilmeyeceğini kadrosunun bulunduğu kurumun teklifi üzerine ilgisine göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Başkanlığı veya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce karar verilecektir. Bunların dışındaki uzman hekimlere ise muvafakat verilmemiştir. 

·         3359 sayılı kanun kapsamında devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (Aile Hekimi Uzmanları dahil) sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içersinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadrosunun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimi pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.

·         Aile Hekimi olmak isteyen pratisyen hekimler için ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine personelin kadrosunun bulunduğu kuruma göre İl Sağlık Müdürlüğü veya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince karar verilecektir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dahil) ve aile hekimi olmak isteyen bütün pratisyen hekimlere muvafakat verilmiştir.

·         Yerleştirme işlemi, 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nin Dördüncü Bölüm 15.madde  (4.)  fıkrasında yer alan "Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır." hükmüne uygun olarak yapılacaktır. Bu doğrultuda müracaatta bulunacak aile hekimleri ve diğer hekimlerin bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

·         Aile hekimi yerleştirmesine ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler başvuruda bulunabileceklerdir. 

·         Görev yapmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl (son başvuru tarihi itibari ile) çalışmamış olanların başvuruları geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, yıllık izin, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacaktır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmayacaktır.

·         Başvurunun geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmaması gereken hallerde başvuruları sehven kabul edilen hekimler, yerleştirme işlemine alınmış olsalar dahi yerleştirmeleri durumun tespitini takiben iptal edilecektir. 

·         Aile Hekimi olarak görev yapmakta iken birim değiştiren hekimler için göreve başlama tarihi 01 Şubat 2017, kadrosu Halk Sağlığı Kurumu dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği, v.b.) olan hekimlerin birimlere yerleşmesi durumunda göreve başlama tarihleri ise 15 Şubat 2017 olacaktır. 

·         Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası bulunmayan hekimler de tercih alımına başvuruda bulunabilecektir.

·         Bakanlığımızın 05.11.2012 tarih ve 929 sayılı yazısı gereği, “Bir sertifikaya sahip olması nedeni ile özellikli birimlerde görev yapan (Dializ, Yoğun bakım hemşireliği sertifikası v.b.) ve aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel için ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine personelin kadrosunun bulunduğu kuruma göre İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliğince karar verilecektir” denilmektedir.  

·         İlan metninde bahsi geçen muvafakat alması gereken olan hekimler ve diğer kamu kurumlarından müracaatta bulunacak hekimlerin kurumlarından alacakları muvafakatnamelerini başvuru evrakları ile beraber 25 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

·         Aile hekimi yerleştirme ilanı Sağlık Bakanlığı web sitesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün İnternet sayfasından ilan edildiği tarih itibarıyla tebliğ yerine geçerlidir. 17/01/2017

 

 

 Başvuru Formu İçin BURAYA Tıklayınız.

 

  

İl / İlçe

ASM Bölgesi

AH Birim Kodu

Toplam Nüfus

Mobil Nüfusu

İlçeye Uzaklık (km)

İl’e uzaklık (km)

 

Açıklama

Düzce/Merkez

2 Nolu ASM

81-01-010

4265

-

0

0

 

Düzce/Merkez

6 Nolu ASM

81-01-029

3906

-

0

0

 

Düzce/Merkez

7 Nolu ASM

81-01-056

3516

-

0

0

 

Düzce/Merkez

7 Nolu ASM

81-01-062

1237

-

0

0

 

Düzce/Merkez

8 Nolu ASM

81-01-063

0

0

0

0

Yeni açılan birim, bina mevcut değil

Düzce/Merkez

8 Nolu ASM

81-01-064

0

0

0

0

Yeni açılan birim, bina mevcut değil

Düzce/Merkez

9 Nolu ASM

81-01-065

0

0

0

0

Yeni açılan birim, bina mevcut değil

Düzce/Merkez

9 Nolu ASM

81-01-066

0

0

0

0

Yeni açılan birim, bina mevcut değil

Düzce/Merkez

Çınarlı ASM

81-01-038

3660

673

9,2

9,2

 

Düzce/Akçakoca

Ayşe Hanım ASM

81-02-008

3652

1221

0

38

 

Düzce/Akçakoca

Ayşe Hanım ASM

81-02-010

3791

1488

0

38

 

Düzce/Gölyaka

Hacıyakup ASM

81-05-006

922

327

1

20

 

Düzce/Gümüşova

Gümüşova ASM

81-06-001

2455

322

0

21

 

Düzce/Yığılca

Yığılca ASM

81-08-005

2349

1340

0

40,6

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Dr. Yusuf TAŞÇI

                                                                                                                                                                                              Halk Sağlığı Müdür V.

 

 

 

            Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığının 17/01/2017 tarih ve E.224 sayılı yazısında;

            31/12/2016 tarihi itibariyle görevden uzaklaştırılmış durumda olan ve halen açıkta bulunanlardan sözleşmesi 31/12/2016 tarihi itibariyle sona erenler ile görev başında fiilen bulunamadığı ve işlem yapma yetkileri olmadığı için yeni sözleşme yapılamayacaktır. Bu kişiler 01/01/2017 tarihi itibariyle aile hekimliğine başlamadan önceki kadrolarının bulunduğu yerden açığa alınmış sayılarak mali ve özlük hakları bu kadrolarından hesaplanarak ödenecektir. Sözleşme yenilenmeyen bu birimler için aile hekimliği yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Yerleştirme ilanında bu birimlerin "idarece sözleşmesi yenilenmeyen birimler" olduğu belirtilecektir denilmektedir. Bu nedenle 17/01/2017 tarihinde ilana çıkılan birimlere dahil olan bilgilere açıklama kısmı eklenmiştir.  

 

İl / İlçe

ASM Bölgesi

AH Birim Kodu

Toplam Nüfus

Mobil Nüfusu

İlçeye Uzaklık (km)

İl’e uzaklık (km)

 

Açıklama

Düzce/Merkez

2 Nolu ASM

81-01-010

4265

-

0

0

 

Düzce/Merkez

6 Nolu ASM

81-01-029

3906

-

0

0

 

Düzce/Merkez

7 Nolu ASM

81-01-056

3516

-

0

0

 

Düzce/Merkez

7 Nolu ASM

81-01-062

1237

-

0

0

 

Düzce/Merkez

8 Nolu ASM

81-01-063

0

0

0

0

Yeni açılan birim, bina mevcut değil

Düzce/Merkez

8 Nolu ASM

81-01-064

0

0

0

0

Yeni açılan birim, bina mevcut değil

Düzce/Merkez

9 Nolu ASM

81-01-065

0

0

0

0

Yeni açılan birim, bina mevcut değil

Düzce/Merkez

9 Nolu ASM

81-01-066

0

0

0

0

Yeni açılan birim, bina mevcut değil

Düzce/Merkez

Çınarlı ASM

81-01-038

3660

673

9,2

9,2

 

Düzce/Akçakoca

Ayşe Hanım ASM

81-02-008

3652

1221

0

38

 

Düzce/Akçakoca

Ayşe Hanım ASM

81-02-010

3791

1488

0

38

İdarece sözleşmesi yenilenmeyen birimler

Düzce/Gölyaka

Hacıyakup ASM

81-05-006

922

327

1

20

 

Düzce/Gümüşova

Gümüşova ASM

81-06-001

2455

322

0

21

 

Düzce/Yığılca

Yığılca ASM

81-08-005

2349

1340

0

40,6

İdarece sözleşmesi yenilenmeyen birimler

Sağlık Uygulamaları