10-11-12 Temmuz 2017 tarihlerinde Rize Halk Sağlığı Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Birimince Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi düzenlenecektir. Eğitime Katılmak isteyenlerin en geç 07.07.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze, aşağıda istenen belgeler ile başvurulması gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler : Dilekçe ekinde ;

- Mezun olunan okul diploma fotokopisi(en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla),

- Eğitim ücreti ve sertifika ücretinin yatırıldığına dair dekont,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- 2 adet vesikalık fotoğraf.

Eğitim Ücreti : 128 TL + Sertifika Ücret : 11 TL

Eğitim Yeri : Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü

 

Tel: 04642132336

Hesap Numarası : Türkiye Halk Bankası Rize Şubesi Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü Döner

Sermaye Hesabı TR13 0001 2009 6900 0005 0000 71