25.12.2014 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI. 

 

28.01.2015 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

15.01.2015 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

12.02.2015 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

19.03.2015 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

02.04.2015 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

07.05.2015 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

21.05.2015 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

18.06.2015 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

13.07.2015 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

13.08.2015 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

01.10.2015 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

19.11.2015 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

24.12.2015 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

 

14.01.2016 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

07.04.2016 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

08.04.2016 TARİHLİ HASTA HAKLARI  KURUL KARARLARI.

20.04.2016 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

20.05.2016 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

02.06.2016 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

30.06.2016 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

28.07.2016 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

12.08.2016 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

01.09.2016 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

30.09.2016 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

06.10.2016 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

03.11.2016 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.

01.12.2016 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI.